Condicions

Condicions generals de contractació

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

D'una banda, el proveïdor dels productes, Genís Noguera Prunés "Cal Fusteret" (en endavant també el prestador / Cal Fusteret), amb domicili social al c / Jacint Verdaguer, 64 08272 Sant Fruitós de Bages, (Barcelona), DNI 39345527W , telèfon d'atenció a client 607497272, i e-mail: info@calfusteret.com, sent titular de la pàgina web www.calfusteret.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través de la pàgina web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari - Client (en endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l' prestador.

DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a disposició d'aquests la direcció de correu electrònic info@calfusteret.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l'prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Cal Fusteret no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

Cal Fusteret no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil de Cal Fusteret pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a l'prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits al web www.calfusteret.com, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés al web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

Cal Fusteret és una empresa especialitzada en la venda de productes d'Alimentació.

Cal Fusteret ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web.

Cal Fusteret no posseeix cap botiga física per a la venda dels productes que elabora.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d'aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d'un producte concret.

2.2 Territori d'aplicació: La botiga virtual de www.calfusteret.com està activa per a tot Espanya.

2.3 Capacitat per contractar: ​​Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació de client: La validació d'una comanda a través del web www.calfusteret.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica dels Termes i condicions generals. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.calfusteret.com o, si ho desitja i demana, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Cal Fusteret es reserva el dret a fer canvis i / o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïren una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar la comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.calfusteret.com:

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de manera errònia i mostrar un preu inferior a l'corresponent. Quan passi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè. Per tal d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Un. Podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per part nostra.

Els continguts d'www.calfusteret.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Totes les informacions contractuals presents al web es mostren en llengua espanyola (castellà) i Catalana. La comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització de el contracte, es realitzaran en aquests idiomes, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat dels productes: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa de que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè. Per donar-li a triar entre les següents opcions:

a) elecció d'un producte alternatiu, amb característiques similars a l'producte a reemplaçar;

b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar que aquest producte torni a estar disponible a la botiga.

Si declina nostres suggeriments, la comanda relacionat amb aquests productes serà cancel·lat i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d'Anul·lació: Cal Fusteret es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat impostos a tots els productes de www.calfusteret.com. Per al cas que es detectarà aquesta manca de qualitat, el servei d'Atenció a l'Client de Cal Fusteret li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és de l'agrado de el client, es procedirà a el reintegrament de el cost d'aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l'any: L'horari de recepció de comandes és de vint (24) hores tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dotze (12) hores, quedant per al dia hàbil següent a Sant Fruitós de Bages. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si Cal Fusteret sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals relativa a la protecció de dades de caràcter personal, detallats en l'Avís legal i Política de privacitat d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l'prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o de l'possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant de prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Escollir el producte fent clic, i s'afegirà automàticament al "carret de compra".

2. Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l'opció "Continuar comprant". Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l'opció d'eliminar de el carret de compres. Al carret de compra s'han d'observar els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop s'han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.

3. Escollit / s el / els productes / s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. A l'clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

4. Se sol·licitarà el registre d'l'usuari per poder realitzar la compra (dit registre és gratuït), en el qual s'haurà d'emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d'acceptar la Política de Privadesa i l'Avís Legal (i linkear ambdues)). Un cop emplenat aquest, rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació de l'registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic al botó d'usuari ja registrat.

Si us plau, revisi els controls d'spam i de correu no desitjat de la safata d'entrada de l'correu electrònic i verifiqui sempre que les dades de l'contacte que proporcioni són correctes.

5. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d'observacions, on podrà indicar l'horari de lliurament; una casella de verificació que ha marcar-ja que és l'acceptació d'aquestes clàusules generals de contractació i la Política de Privadesa.

6. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Finalitza

En tot cas, la plataforma de contractació de l'prestador informarà a l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada oa qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar immediatament a l'adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció a client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web wwwcalfusteret.com.

Cal Fusteret proporcionarà Atenció a l'Client de forma GRATUÏTA a través del nostre e-mail de contacte info@cacalfusteret.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui s'haurà de fer càrrec de el cost particular de la mateixa.

Cal Fusteret posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes a el cost del seu operador de telefonia.

5.COMPRA COM CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. Un cop finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com usuari o continuar com a usuari no registrat.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.calfusteret.com inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l'producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. el tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. en les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.)

El pagament realitzat a l'prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat de l'producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase de la mateixa. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si la comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció a client de l'PRESTADOR o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: L'usuari ha de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits de el nº de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard. Només s'accepten targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ( «Verified by Visa» i «MasterCard SecureCode»). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2 PayPal o altres plataformes: Un cop finalitzada la compra, si s'escull aquesta forma de pagament, se li redirigirà a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzat i s'enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó "Tornar a la web" tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-lo. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i Cal Fusteret no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

7.2 Transferència bancària: Un cop finalitzada la compra, si s'escull aquesta forma de pagament haurà de realitzar el pagament mitjançant transferència al compte que se li descriu a l'realitzar la comanda indicant en el concepte el número de comanda, per agilitzar el lliurament ha de manar el justificant a l'electrònic info@calfusteret.com