ENVIAMENT:

Els enviaments es realitzaran mitjançant transport propi, i depenent de les característiques de l'enviament el prestador subcontractarà una empresa de transport que mantingui la cadena de fred del producte.

Les despeses d'enviament s'aplicaran de la següent manera:

província Barcelona

5,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 40 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Resta de Catalunya, Osca i Andorra

8,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 80 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Zona mitjana nacional

10,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 80 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Zona llarga nacional

13,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 100 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Portugal

14,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 125 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Balears

35,00 € impostos no inclosos.

En el cas que la compra superi els 175 € impostos no inclosos les despeses d'enviament seran gratuïtes.

Per a enviaments a les Canàries, Ceuta o Melilla contactar amb atenció a el client per sol·licitar un pressupost.

VENDES INTERNACIONALS

Les vendes que realitzin persones físiques domiciliades en qualsevol dels països comunitaris estaran subjectes a impostos. Les compres que realitzin els subjectes passius dels impostos establerts en qualsevol dels països comunitaris estaran exempts quan enviïn prèviament i per qualsevol mitjà escrit una còpia d'un número d'identificació fiscal.

Les compres realitzades per persones, tant físiques com jurídiques, residents a països no membres de la Unió Europea, les Canàries o Ceuta o Melilla estaran exemptes d'IVA.

Qualsevol despesa de tipus duaner que es pugui meritar pel transport dels productes de país d'origen a el de destinació serà a càrrec de client si no s'ha pactat el contrari. A les vendes internacionals els és aplicable tot el que disposen aquestes condicions generals de venda, llevat que alguna de les seves estipulacions sigui contrària a la legislació nacional de país d'origen de l'USUARI. Illes Canàries, Ceuta i Melilla

El termini de lliurament sol estar comprès entre 1-3 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'usuari, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'usuari i aquest, o el delegat d'aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l'Usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats de la pàgina web, el prestador ha d'informar prèviament l'usuari respecte a l'procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

També el client pot gestionar directament o subcontractant a una empresa de transport la recollida de la comanda per les nostres instal·lacions situades al Sant Fruitós de Bages on el prestador no assumirà cap responsabilitat sobre el transport un cop surti de les nostres instal·lacions.

LLIURAMENT DE COMANDES:

1 Direcció de l'Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa de enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència de l'destinatari.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual tret que el client d'instruccions d'un horari específic.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra de l'prestador.

Els enviaments només es fan a destinacions d'Espanya Peninsular.

Cal Fusteret posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurat dins el termini que figura al nostre web a data d'emissió de la confirmació de la comanda.

2 Terminis de lliurament: es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra nostre Servei d'Atenció a l'Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Recordeu que, davant la manca de disponibilitat d'alguna de les referències en el moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l'enviament de la mateixa contactant amb el nostre servei d'Atenció a Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@calfusteret.com indicant el número de comanda.

3 Confirmació de l'enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t'enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat a l'realitzar la comanda. A la confirmació d'enviament t'indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment de la mateixa a través del web del nostre transportista.

4 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats de el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, una error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa a el transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció a l'client 607497272 o a l'email info@calfusteret.com dins de les 24 hores següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament de l'preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24 h des de la recepció per contactar amb la nostra línia d'Atenció a l'Client 607.497.272 o a l'email info@calfusteret.com. Transcorregudes 24h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte. 

DRET DE DESISTIMENT:

1 Dret de desistiment: L'Usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data del producte, per a la devolució de la mateixa (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment excepte en els casos de productes elaborats a mida de l'usuari, omplint el formulari annex a aquestes condicions, amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l'import del / s producte / s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li oferirem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà remetre'ns a través del mail info@calfusteret.com o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del / s productes per motius tècnics subjectes a la garantia d'aquest / s producte / s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús o conservació inadequat de el bé o diferent de la naturalesa pròpia de la mateixa a l'adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l'embalatge i protecció del / s productes que envia, així com de les despeses derivades de l'enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits que estableix aquest apartat, amb el número de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l'import total de la compra.

Recordeu que en qualsevol cas el producte ha d'incloure:

• Nombre de devolució proporcionat

• Nombre de comanda

• Data d'adquisició i d'exercici de l'desistiment

• Fotografia del producte en el moment de la recepció.

• Informació d'interès (opcional)

• Motius de la devolució

• Informació que cregui necessària o d'interès per a tramitar la devolució

2 Devolució de producte defectuós: l'usuari ha d'informar a Cal Fusteret de la manca de conformitat amb el producte en el termini d'un mes des que va tenir coneixement d'aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d'origen, ha d'enviar un correu electrònic a info@calfusteret.com amb el número de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d'Atenció a l'Client contactarà amb vostè. A través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l'enviament del producte defectuós i proporcionant un nombre de devolució.

S'haurà de retornar el/s producte/s de la comanda a l'adreça que li facilitarem amb tots els elements amb que va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denoten un ús no adequat de el bé o diferent a la naturalesa pròpia de la mateixa.

Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/s producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb vostè. Per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució de l'contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de Cal Fusteret

3 Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té cap defecte i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, Cal Fusteret es posarà en contacte amb vostè. Per indicar els passos a seguir per a la recuperació del producte.

Les despeses d'enviament derivades de la devolució d'un producte que no presenta desperfecte o defecte algun a l'usuari aniran a càrrec de el client i Cal Fusteret no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per avançat dels costos de transport. La verificació per part de Cal Fusteret que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d'un mal ús o protecció deficient durant la tramesa pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució de la valor del producte.

4 Devolució per error en la comanda per part de Cal Fusteret: Quan el producte no es correspongui a el de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Cal Fusteret correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament de l'corresponent a el de la comanda realitzada.

5 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució, a càrrec de Cal Fusteret que, un cop a les seves instal·lacions, ha de verificar que siguin rebudes complint amb tots els requisits que estableix l'apartat 9.1. El no compliment d'aquests requisits pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució de la valor del producte.

En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

6 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s'hagi fet servir.

4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través de l'portal.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d'aquest dret.

REINTEGRAMENTS

1 Reintegrament de les despeses d'enviament: Si sol·licita el reintegrament de les despeses d'enviament de la devolució haurà d'enviar els productes pel mateix mitjà que els va rebre. La responsabilitat de l'enviament recau exclusivament en l'empresa de transport o mitjà contractat per a aquest enviament. Les despeses extra derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid aniran a càrrec de client.

2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s'efectuarà a través de el mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. Cal Fusteret no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris de l'producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.

3 Termini de reemborsament: el reemborsament s'efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l'enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d'un mes. Per procedir a l'reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:

• número de devolució

• núm de factura i demanat

• IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.

10.4 Cal Fusteret declina el reintegrament de les quantitats si:

• els productes estan usats o deteriorats, o el seu ús ha excedit a la seva naturalesa.

• als productes els falta algun element.

GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POST-VENDA:

1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots els productes compten amb un període de garantia de 15 dies si són productes peribles i de 2 anys si són complements no peribles, d'acord amb els criteris i condicions que descriu l'Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, llevat de casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.

En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Juliol) estableixi que el producte ha de ser enviat a fabricant per gestionar aquesta garantia, l'equip de Cal Fusteret li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica. En aquests casos, Cal Fusteret no es fa responsable de com el fabricant tramita la garantia d'aquest producte.

1- Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies de el cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per Cal Fusteret

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de Cal Fusteret en el moment de la celebració de el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Cal Fusteret

e) Cal Fusteret descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2- falta de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat el mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per Cal Fusteret o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d'instal·lació.

3- No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de el contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'Usuari.

2 Productes defectuosos: En cas de producte defectuós, Cal Fusteret haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució de l'contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l'usuari. Cal Fusteret respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, sempre que informe a Cal Fusteret de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

3 Supòsits d'anul·lació de garantia: La garantia no s'aplica en els supòsits següents:

• Si és modificat el seu envàs original.

• Si s'aprecia deteriorament o manipulació de l'etiquetatge original.

• Deteriorament creat per adaptacions, ajustaments o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant,

• Despeses relatives a l'manteniment, reparació o canvi per peces per desgast normal,

• Avaries i deteriorament d'accessoris,

• Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d'ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada,

• Danys generats per persones no acreditades o l'usuari,

• Si el model o el número de sèrie del producte mostrin alguna modificació,

• Ús del producte fora de el marc familiar i privat, per exemple, en l'ús professional intensiu, o

• Productes ja reparats per Serveis de Reparació aliens a Cal Fusteret

4 Substitució d'un producte irreparable: En el cas que el producte sigui considerat irreparable o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, se substituirà per un altre exactament igual. Si no és possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si n'hi ha, ja que a l'adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d'un nou contracte a l'tractar-se d'una nova compra.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (Online Dispute RESOLUTION)

D'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l'conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l'prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant a al telèfon d'Atenció a l'Client 607497272 o mitjançant el nostre formulari de contacte.